Elektronisk körjournal gör det enklare

transport24.se effektivisera era körningar med hjälp av samkörning.

En elektronisk körjournal förenklar och effektiviserar förarnas körjournaler. I samverkan med CargoSpace24 kommer även transporterna att kunna effektiviseras.

Att köra säkert på vägarna

Utöver att se till att dina förare loggar sina körningar på ett bra sätt, samt att se till att det blir på ett effektivt och miljövänligt sätt så är det även bra att se till att hastigheter hålls. Genom att installera ISA, som står för Intelligent stöd för anpassning av hastighet så kan dina förare känna sig säkra bakom ratten. ISA talar om vilka hastighetsbegränsningar som gäller och avger ljud om den överstig. På Skatteverket.se kan du läsa mer om vad som gäller för ISA.

Vika är Trakk?

Trakk riktar främst in sig på företag när det gäller elektroniska körjournaler. De satsar på att utveckla världsledande GPS-lösningar och med sin elektroniska körjournal som du kan få tillgång till via nätet så kan du ta del av det. Den elektroniska körjournalen är till för redan installerade körjournaler och kan ge rapporter som visar:

  • Klockslag
  • Adresser
  • Kikometerantal
  • Noteringar på karta och i excel

Alla elektroniska körjournaler har en basfunktion, som kan modifieras i systemet. Trakk är det företag som vill satsa på framtiden. Det de uppfinner är positioneringstjänster för både företag, privatpersoner och organisationer av olika slag. De kan skräddarsy lösningar för dig som kund, för att se till att du får en så effektiv arbetsmiljö som möjligt.

20 Mar 2015